Toonbanksolo #4 ZOOMEN Singular Art 2022

van 26-2 tot 27-3 2022 vond bij galerie Singular art de 4e toonbanksolo plaats genaamd Zoomen.

hierbij de tekst van galeriehouder Emiel van der Pol t.a.v. dit werk:

Coen gebruikt het oppervlak en de lades van de toonbank voor een sculpturale interpretatie van tussenruimtes, in de breedste zin van dit woord. Het gaat om de spatie, een moment van stilte en het (mentale) inhouden van de adem in afwachting van wat komen gaat. Deze anticipatie wordt gevangen in metalen lijnen die een speelse en wiskundig complexe relatie tot elkaar, het publiek en de omringende ruimte aangaan. De kleine sculpturen nodigen uit tot een geduldig en precies kijken. Wanneer men hier de tijd voor neemt dan ziet men werk wat verrassend persoonlijk is in zijn non-figuratieve beeldtaal. De werken reageren op de kijkbewegingen van het publiek door steeds meer van hun onderliggende onlogica te tonen. Ze lijken gelijktijdig volstrekt vanzelfsprekend én fysiek onmogelijk. Deze interactie met de kijker is een dialoog die voor Coen van groot belang is. Net als in een interessant gesprek wisselt het werk van Coen van positie op het moment dat men het dreigt te begrijpen. Zo blijft men kijken.

 

Bijzonder aan deze presentatie is een geluidsbijdrage. Singular-Art vroeg de kunstenaar na te denken over een soundtrack of geluidscomponent bij de tentoonstelling omdat veel van het werk van Coen ontstaat vanuit zijn interesse in muziek. Veel hedendaagse Jazz en experimentele muziek laat zich kenmerken door een bijzonder gebruik van stilte en ruis. Het wordt ingezet om klank een driedimensionale kwaliteit te geven en het tijdsverloop van een compositie te benadrukken. Eenzelfde gevoeligheid voor het belang van juist datgene wat er niet is maakt dat het werk van Coen de aandacht grijpt. Voor ZOOMEN maakte hij een opname van aangepaste omgevingsgeluiden die gedurende de openingsdagen van de tentoonstelling te horen zal zijn. Soms expliciet, soms als nauwelijks hoorbaar ruimtespel.

 

Zijn werk wordt vaak in verband gebracht met de stroming ‘Concrete kunst’. Deze alles behalve concreet omschreven kunstvorm kan worden gezien als een theoretische antithese op het idee van ‘abstracte kunst’. Het is geen vervorming van de werkelijkheid maar toont de werkelijkheid zelf in al haar wiskundige precisie. Een gedachte krijgt op zeer exacte wijze vorm. Coen zelf deelt een aantal van de opvattingen van kunstenaars uit deze stroming maar onderscheid zich doordat zijn werk niet afgesloten is, het is letterlijk en figuurlijk open. Het staat in dialoog met het aanwezige publiek en laat zich meevoeren door taal, muziek en een rijkdom aan interpretaties.

Coen Vernooij wordt vertegenwoordigd door galerie O-68 uit Velp. Zijn werk wordt tentoongesteld bij galeries en op kunstbeurzen in Nederland, Duitsland en België. Voor verdere informatie over de tentoonstelling, afbeeldingen en bij interesse voor de opening: info@singular-art.com / +31 620801765 / www.singular-art.com
Adres: Waalkade 72 / 6511XR Nijmegen

Coen uses the surface and drawers of the cabinet for a sculptural interpretation about intervals, in the broadest sense of the word.
He describes the spaces between words and a moment of pause between musical notes. The feeling of (mentally) holding your breath while
waiting for things to come. This sense of anticipation is captured in metal lines which have a playful and mathematically complex relationship with each other, the public and the space they are presented in. These small sculptures ask for a patient and precise manner of looking. By doing so, one can discover a surprising personal tale hidden in his non-figurative visual language. The works respond to the public changing their position and perspective by gradually making clear that they are based on a very illogical foundation.
They can seem both perfectly self-explanatory and physically impossible at once. This interaction with someone actively looking at his work is a dialogue of immense importance to Coen. In a manner similar to having an engaged conversation, these pieces change position once one gets close to a point of understanding. One could say that these sculptures engage in the art of conversation by making use of a push and pull dynamic so important to a rich and rewarding dialogue.
Within Coen’s practice this presentation is remarkable due to its sound component. SingularArt asked the artist to think about a soundtrack or other sonic addition to the show as a lot of his work springs forth from his interest in music. Contemporary jazz and experimental music
often make good use of silence and static. These elements are applied to give sound a threedimensional quality and to emphasize the duration of a composition. A similar sensitivity for exactly those things that are not there makes Coens work engaging to the public.
For ZOOMEN he has created an altered recording of ambient sound that will fill the gallery space.

Coen Vernooij is represented by O-68 gallery from Velp, the Netherlands. His work is show through galleries and on art fairs in the Netherlands, Germany and Belgium.
For further information about this exhibition, addition images and if your are interested in joining us for the opening:
info@singular-art.com / +31 620801765 / www.singular-art.com
Adres: Waalkade 72 / 6511XR Nijmegen