2021 XL voor Big Art

Read more

2019 Hart van Nijmegen artikel

Read more

2018 publication Lacune proeven

Read more

2017 recensie Gelderlander

2017 tekst alex de vries

Coen Vernooij kijkt naar het ongeziene

Hard lassen: speling in de ruimte

In het werk van Coen Vernooij (1952) zit overal ruimte. Zijn sculpturen en tekeningen zijn onderbrekingen van wat we zien. Daardoor denk je na over de waarneming. Er is een maatvoering die structuur krijgt door de pauzes en de rust die er in is opgenomen. Het kijken is bij hem een vorm van adem halen. Hij biedt zuurstof voor de ogen.

Read more

2017 woth

2016 bk krant

2014 doe het zelf

De beelden van Coen Vernooij balanceren op de grensgebieden van de werkelijkheid.
In tegenstelling tot veel beeldhouwers, die het zoeken in het gewicht, zoekt hij de laatste tijd steeds meer de bijna niet tastbare gebieden op. Dit heeft tot gevolg, dat zijn beelden steeds luchtiger en lichter worden; bijna als tonen en geuren.
Beelden zonder grenzen op zoek naar invulling en voltooiing.
Voor de kijker is dit aan de ene kant een extra inspanning aan de andere kant geeft dit hem ook de vrijheid; hij bepaalt zelf –net als bij het theater- of hij lacht, huilt of stil is.
Uiteindelijk vormen de ruimte en de beelden het kader waarbinnen de toeschouwer zich kan uitleven.

2014 uitgave reductive

2014 artikel judith van beukering (ned.)

De sculpturen van Coen Vernooij

een beschrijving van zijn werk, diens bronnen en verhouding tot dualiteit

 beschrijving

Coen Vernooij maakt twee soorten sculpturen: wandsculpturen en staande sculpturen.

Wat deze gemeen hebben is dat het open constructies zijn, gemaakt van dunne metalen staven. De wandsculpturen zijn bewerkt met ijzerglimmerverf, de staande sculpturen zijn wit gepoedercoat.Read more

2014 recensie blad beelden over uitgave UN REAL

Coen Vernooij
Toen ik in 2012 het atelier
van de beeldhouwer Coen
Vernooij bezocht, was hij net
de laatste hand aan het leggen
aan een serie wandsculpturen.Read more

2014 article judith van beukering (english)

The sculptures of Coen Vernooij

a description of his work, its sources and relation to duality

description

Coen Vernooij creates two types of sculpture: wall sculptures and standing sculptures.
What these have in common are the fact that they are open constructions, made of thin metal bars. The wall sculptures are treated with iron oxide paint, the standing sculptures are white coated.Read more

2013 you are cordially invited

2012 blad beelden

2011 30 jaar nieuwe gang

2011 tekstgeurenwaaien

Met mijn beelden probeer ik het moment voor het ”af” zijn te verbeelden
als een vorm in de mist die je probeert te herkennen.
Aanleiding voor deze beelden zijn voor mij, zoals ik dat zelf noem,
de randen van werkelijkheid en illusie.
Of concreter; geluidsfragmenten, geurflarden, afgebroken gesprekken,
lichte aanrakingen etc.
Read more

2008 sluiswerken