2014 recensie blad beelden over uitgave UN REAL

Coen Vernooij
Toen ik in 2012 het atelier
van de beeldhouwer Coen
Vernooij bezocht, was hij net
de laatste hand aan het leggen
aan een serie wandsculpturen.Een nieuw element was
dat de beelden een vlakke
ondergrond hadden en
daarmee de potentie om vrij
in de ruimte te staan. Coen
Vernooij was de wisselwerking
aan het onderzoeken tussen
zijn beelden en de omgeving.
Met het project UN REAL
heeft hij zijn onderzoek
voortgezet. Rondtrekkend
in ljsland maakte Vernooij
foto’s van het ruige landschap
waa rbij hij zijn beelden in
deze specifieke omgeving
voor zich zag. Eenmaal t huis
maakte hij fotomontages
van zijn kunstwerken en de
ljslandse natuur. A ls ik door
UN REAL blader, va lt mij op
dat Vernooij zijn bee lden
zorgvu ldig in de landschappen
heeft geprojecteerd . Sommige
beelden werken als een
omlijsting van rotsen, ijs
en zand . Afgebroken lijnen
trekken je als beschouwer de
diepte in . Constructies ‘staan’
groepsgewijs in een weid se
ruimte. Wat Vernooij niet
heeft gedaan, is zijn beelden
digitaa l echt laten lijken. Er
zijn geen slagschad uwen in de
montages gephotoshopped.
Voor mij maakt dit het geheel
jui st echter, waarachtiger.
Het staat zo dicht bij de
mogelijkheden die Vernooij
onderweg al heeft gezien. De
beleving van tijd speelt een
belangrijke rol in deze beelden.
In een voortdu rend heen-enweer
kunnen wij meereizen
tussen ervaring, verbeelding,
projectie, het maken en (de
werking van) de uiteindelijke
fotomontages in dit boek.
UN REALis ee n handgebonden
uitgave waarin
Vernooij veelal recente
beelden laat zien. Het boek is
prachtig vormgegeven en het
print- en bindwerk getuigen
van vakmanschap.
Coen Vernooij, jeroen Damen,
eigen uitgave ISBN 978-90-821099-2-4